Koeien aldi.jpg

Formules

Veelbelovende eerste resultaten project Kruidenrijk Grasland

CULEMBORG – De 43 melkveehouders die deelnemen aan het vijfjarige project Kruidenrijk Grasland concluderen na een jaar experimenteren positieve ontwikkelingen. Het project is een initiatief van Aldi met FrieslandCampina om de biodiversiteit binnen de zuivelketen te stimuleren. Het mengen van kruiden en gras in de wei toont dit ook aan, evenals minder droge grond en minder gebruik van (kunst)mest. De boeren hebben in totaal 80 hectare weiland beschikbaar gesteld.

Fabiana van de Paverd |

“Met het Kruidenrijk Grasland project zetten we samen met FrieslandCampina en 43 leden-melkveehouders een belangrijke stap naar een evenwichtige toekomst voor zowel landbouw als het milieu”, vertelt Erna van der Wal, head of corporate responsibility en quality assurance Aldi. “De kracht van samenwerking en innovatie wordt hier duidelijk zichtbaar, en we kijken ernaar uit om deze weg verder te bewandelen.” Ruth IJspeert, programmamanager biodiversiteit FrieslandCampina, voegt toe: “Het is prachtig om te zien dat Aldi als eerste investeert in méér kruidenrijk grasland, door onze FrieslandCampina leden-melkveehouders te ondersteunen voor een periode van maar liefst 5 jaar. Melkveehouders investeren zelf ook in biodiversiteit, maar kunnen dit niet alleen, samen met Aldi kan dit versneld worden. De komende vier jaar kijken we uit naar mooie resultaten voor meer biodiversiteit.”

Experiment
Voor het experiment is het belangrijk te onderzoeken welke mix van verschillende soorten kruiden de beste resultaten opleveren. Kruiden bezitten waardevolle mineralen en sporenelementen die goed zijn voor de koe. Melkveehouder Woudstra uit Gersloot: “De gezondheid van de koe is voor mij het belangrijkst. Bovendien hoef ik dan geen aanvullende mineralen meer aan te schaffen. Het voordeel van kruiden is dat de wortels ervan dieper groeien dan gras, waardoor water beter wordt vastgehouden. De grond is hierdoor minder droog en de bodemkwaliteit gaat erop vooruit. Kruidenrijke graslanden hebben dan ook minder (kunst)mest nodig. Melkveehouder Nijkamp uit Raalte zegt hierop: “Het feit dat ik minder mest kan gebruiken en gerichter mest kan inzetten, is een positieve verandering.”

Biodiversiteit
Meer plantensoorten betekent meer insectensoorten en weidevogels. “We hebben gemerkt dat een kruidenrijk grasland meer bijen, vlinders en vogels trekt. Er is niks zo belangrijk als bijen voor de bestuiving van planten. Het is goed dat we daaraan kunnen bijdragen“, aldus de familie Evers uit Someren. 

Bron: Levensmiddelenkrant 

Lees meer over: