verstegen bcorp.jpg

Fabrikanten

Verstegen B Corp gecertificeerd

ROTTERDAM – Verstegen Spices & Sauces heeft het B Corp certificaat behaald. De certificering onderstreept de doelstellingen van het familiebedrijf om te verduurzamen.

Redactie |

Een bedrijf wordt B Corp gecertificeerd als door B Lab, een wereldwijd actieve non-profit organisatie, is geverifieerd dat het voldoet aan de normen op het gebied van sociale- en milieuprestaties, transparantie en verantwoording. Om het certificaat te behalen, wordt er een uitgebreide B Impact Assessment (BIA) afgenomen, verdeeld over vijf pijlers: bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. Bij minimaal 80 van de in totaal 200 te behalen punten voldoet een organisatie aan de B Corp certificering. Verstegen heeft met een score van 81,9 punten het certificaat behaald.

Doelstellingen 
Verstegen heeft verschillende ambities en doelstellingen geformuleerd om te ondernemen met aandacht voor mens en natuur. Zo wil het bedrijf biodiversiteit behouden en bevorderen door middel van slimme landbouwtechnieken, zoals regeneratieve landbouw. Daarnaast wil het een positieve sociale impact behalen met een eerlijk inkomen en veilige werkomstandigheden voor iedereen die werkzaam is voor of bij Verstegen. Ook streeft Verstegen naar een duurzamere wereld middels investeringen in groene en energie en een klimaatneutraal kantoorpand. Ten slotte heeft de fabrikant de ambitie om zo veel mogelijk recyclebare verpakkingen te gebruiken om zo afval te minimaliseren.

Focus op klimaat
“We zijn enorm trots dat Verstegen B Corp gecertificeerd is”, aldus Mark Schraauwen, ceo van Verstegen. “Het behalen van dit certificaat is een mooi resultaat. We gaan ons de komende jaren inzetten om nog verder te verduurzamen. Hierbij ligt onze focus op het gebied van klimaat. Dit is een hele uitdaging binnen de 1000 ketenpartners waarmee we werken, maar die gaan wij graag aan!” Marianne van Keep, chief sustainability officer bij Verstegen voegt hieraan toe: “Dit is een erkenning van de toewijding van al onze collega’s en partners om een positieve verandering teweeg te brengen in de gemeenschappen waarin we actief zijn.”

Bron: Levensmiddelenkrant