66695ba8f3a7f.jpg Foto: FrieslandCampina

Fabrikanten

Wietse Duursma treedt toe tot RvC FrieslandCampina

AMERSFOORT – Wietse Duursma is tijdens de ledenraad van de zuivelcoöperatie Friesland Campina U.A. op 12 juni benoemd als commissaris van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Duursma werd op dezelfde dag ook benoemd als bestuurslid van de coöperatie. De benoemingen gaan in op 10 december 2024.

Redactie |

Duursma is melkveehouder in het Groningse Bellingwolde en een ervaren bestuurder en toezichthouder. “Met Wietse Duursma krijgen we een ervaren en nuchtere bestuurder en toezichthouder in het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen. Hij begrijpt de uitdagingen van de sector zowel vanuit het boerenerf als vanuit het leiden van een internationale organisatie. We kijken ernaar uit om samen met hem verder te bouwen aan de coöperatie en de onderneming”, zegt Sybren Attema, die zowel voorzitter is van het bestuur van de coöperatie als de Raad van Commissarissen.

Vanaf 10 december 2024 zal het coöperatiebestuur acht leden tellen. De RvC bestaan vanaf die datum uit negen leden. Hiervan zijn er vier coöperatiebestuursleden, een lid-melkveehouder van de coöperatie en vier externe commissarissen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops