Ondernemers

Fabrikanten

ABN Amro: Nederland verantwoordelijk voor schade aan biodiversiteit

AMSTERDAM – Uit onderzoek van ABN Amro en Impact Institute is naar voren gekomen dat de productie en consumptie in Nederland voor 40 miljard euro schade aan biodiversiteit veroorzaakt. De schade komt voort uit onder andere niet-duurzaam landgebruik, uitstoot van broeikasgassen en lucht- en watervervuiling. De agrarische sector en de voedingsmiddelenindustrie zijn samen goed voor een kwart van de schade die de Nederlandse economie veroorzaakt.

Gerard van Oosbree |

In het ketenonderzoek wordt de schade in kaart gebracht die 65 bedrijfstakken via de handel met 140 landen en het gebruik van 42 typen gewassen veroorzaakt. De meeste schade komt door de klanten en toeleveranciers van deze bedrijfstakken. Ongeveer 70 procent van de schade wordt veroorzaakt door handelspartners in het buitenland.

Energieverbruik
ABN Amro concludeert dat de oplossing niet alleen bij de agrarische sector en voedingsmiddelenindustrie ligt. Het IT-gebruik van banken en zakelijke dienstverleners veroorzaakt ook milieuschade door het hoge energieverbruik in datacenters en het gebruik van schaarse metalen in computer-hardware.

Doelstellingen
“Het is verleidelijk voor bedrijven om het terugdringen van de schade als een geïsoleerd project aan te pakken, maar het is beter dit integraal onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. Hierbij kan worden gedacht aan het aanstellen van een ecoloog of bioloog in de bedrijfstop, die strategische keuzes zo kunnen beïnvloeden”, zegt Sonny Duijn, sector econoom Thema’s bij ABN Amro. “Het vaststellen van concrete doelstellingen voor bedrijven en medewerkers, en deze minstens zo belangrijk maken als financiële indicatoren, is hierbij ook van belang. Daarnaast speelt de overheid een cruciale rol. Een verschuiving van de focus op economische groei, vaak uitgedrukt in het bbp, naar bredere welvaartsindicatoren als basis voor beleid is nodig. Zo worden ook inkomensgelijkheid, biodiversiteit en gezondheid meegenomen als maatstaf voor succes.”

Het volledige rapport kan via de website van ABN Amro worden gelezen.

Bron: Levensmiddelenkrant

contamination-4286704_1920.jpg