iStock-1148355505.jpg

Achtergrond

ABN Amro: Lichte groei voor foodsector

AMSTERDAM – Het volume in de foodsector groeit dit jaar met 1%, zo verwachten de analisten van ABN Amro in de sectorprognose. Hoge kosten drukken nog wel de marges van ondernemers en arbeidskrapte speelt de ondernemers nog wel parten. Voor volgend jaar verwacht de bank geen volumegroei voor de foodsector.

Redactie |

Consumenten hebben dit jaar weer iets meer uit te geven door loonstijgingen en lagere inflatie. De bank verwacht een groei van 2,2% voor de consumptie van huishoudens. Vorig jaar daalde de volumes in de foodsector nog, dus dit kan een gunstige ontwikkeling zijn.

Krappe arbeidsmarkt
De hele retail, dus ook de foodsector, kampt met de krapte op de arbeidsmarkt. Dat komt gedeeltelijk door de vergrijzing. In de foodsector is 27% van de werknemers ouder dan 55. Bijna een kwart van de ondernemers ziet het personeelstekort als een belemmering voor onder andere groei. Het welzijn van werknemers in de foodsector ligt behoorlijk lager dan gemiddeld. Hier ligt een taak voor de werkgevers. Medewerkers die tevreden zijn over hun werkgever zullen minder snel het bedrijf verlaten en het zal ook makkelijker zijn om nieuw personeel te werven.

Belasting
"Uit de welzijnsmonitor van ABN Amro blijkt dat veel van de ondervraagden uit de foodsector blij is met het werk is dat ze doen en dat de psychische belasting van het werk relatief laag ligt. Wel blijkt uit de enquête dat de fysieke belasting van het werk veel werknemers zwaar valt. Met name op de productievloer kan sprake zijn van veel repeterende bewegingen in een warme of koude omgeving. Dit betreft bijvoorbeeld het uitbenen van karkassen bij slachterijen of industriële bakkerijen. Daarnaast werken sommige werknemers in lawaaiige omstandigheden. Uiteraard investeren werkgevers in materiaal, automatisering en robotisering om de fysieke belasting voor werknemers te verminderen", schrijft ABN Amro sectoreconoom agrifood Nadia Menkveld.

Na alle crises van de afgelopen jaren herstelt de levensmiddelenproductie zich dit jaar. De toegenomen koopkracht zorgt licht voor hogere supermarktvolumes en horeca-afzet. ABN Amro verwacht wel een daling van de uitvoer naar het buitenland als gevolg van de achterblijvende groei in de eurozone. De bank voorziet over heel 2024 een lichte stijging van de productie met 0,5%. Voor volgend jaar denkt ABN Amro dat de stijging zal uitkomen op 1%.

Bron: Levensmiddelenkrant