Fabrikanten

AH baalt als liegebeest van 2017

ZAANDAM – “Deze 'prijs' doet absoluut geen recht aan alle inspanningen die Albert Heijn doet op het gebied van Dierenwelzijn”, reageert Menno van der Vlist, van de afdeling Externe Communicatie van Albert Heijn, op de verkiezing van grootste Liegebeest van 2017.

John Bontje |

De verkiezing werd door Wakker Dier uitgeschreven en 7.500 stemmers verkozen AH. In totaal werden 19.000 stemmen uitgebracht.

Misleiding
De supermarktketen suggereerde in de Allerhande dat serranoham-varkens buiten in de wei lopen. “In werkelijkheid zitten de dieren hun leven lang binnen in een krap hok in hun eigen poep”, zegt Wakker Dier. De Liegebeest is een prijs die Wakker Dier toekent aan bedrijven die consumenten misleiden met valse claims over dierenwelzijn. Dit jaar werden  19.000 stemmen uitgebracht.

Vergissing
Van der Vlist: “De foto bij het redactionele stuk over AH Excellent Serranoham in Allerhande, waar varkens in de wei lopen, strookt helaas niet met de werkelijkheid. Het is een vergissing en dat betreuren we. In eventuele toekomstige uitingen zullen we dit aanpassen. Dit hebben we op 1 augustus ook laten weten in het TV programma Jinek.”
Volgens hem staat AH in nauw contact met de Dierenbescherming, boeren, de grote vleesverwerkende bedrijven (Plukon en Vion), Varkens in Nood en ook Wakker Dier. “De afgelopen jaren heeft Albert Heijn grote stappen gezet op het gebied van dierenwelzijn. Al het varkensvlees en varkensvleeswaren uit Nederland zijn inmiddels voorzien van minimaal 1 Beter Leven ster van de Dierenbescherming.”

In gesprek
“We zijn met onze Spaanse leverancier van Serranoham constructief in gesprek over vervolgstappen als het gaat om dierenwelzijn. Momenteel is vijf procent van het Spaanse varkensvlees afkomstig vanuit ketens die hierin ook flinke stappen zetten. Onder andere op het vlak van ruimte voor de dieren. Eind 2018 zal dat 70% zijn. Zo zal uiteindelijk ook de AH Excellent Serranoham voldoen aan hogere welzijnskenmerken. Wakker Dier is  ook op de hoogte van deze gesprekken.

Voortrekker
ÄH vindt het betreurenswaardig dat Wakker Dier de ‘waardering’ voor de aanpak van AH waar het gaat om diervriendelijkheid op deze manier tot uiting brengt. “Dit terwijl Albert Heijn feitelijk juist een voortrekkersrol neemt in het verbeteren van de omstandigheden in de ketens. Daarmee moeten we helaas ook concluderen dat een gezamenlijk optrekken waar het gaat om het kiezen van initatieven en het communiceren daarover niet zinvol blijkt.”

En tot slot: “Wij zullen vanuit Albert Heijn absoluut stappen blijven zetten als het gaat om het verbeteren van de omstandigheden in onze ketens. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van ons early feedingsprogramma. We zullen deze keuzes echter zelf maken op basis van feiten en inzichten van o.a. de WUR. Daarbij zullen we ons niet laten leiden door campagnes van Wakker Dier.”
 

Genomineerden
In totaal waren vijf genomineerden in de race. Naast de serranoham was Albert Heijn ook genomineerd voor kweekzalm, die ze in een tv-reclame ‘very happy fish’ noemt. Dit terwijl de vissen met duizenden opgepropt in grote kweeknetten leven en hierdoor depressief kunnen worden. Zuivelbedrijf Almhof was genomineerd omdat ze in bijna al haar tv-reclames koeien laat zien die vrij grazen in de wei. ‘Schone schijn’, vindt Wakker Dier; Almhof houdt een groot deel van haar koeien binnen. 

Product aangepast
De overige twee genomineerden pasten naar aanleiding van de verkiezing hun producten aan. Rio Mare sprak op de verpakking van tonijn over 'welzijn'. Hiermee wekt ze de indruk dat ze de tonijn fatsoenlijk behandelt, maar de vissen worden levend ingevroren. Het visbedrijf gaat de informatie op de verpakking aanpassen. Tot slot gaat Friesche Vlag een andere naam bedenken voor hun koffiemelk ‘Halfvol Plantaardig’. Het product wordt namelijk verkocht als plantaardig, maar bestaat voor 96 procent uit melk. 

Misbruik
Merken met misleidende uitingen over dierenwelzijn maken misbruik van de goede bedoelingen van de consument, vindt Wakker Dier. “Hierdoor krijgen écht diervriendelijkere producten geen eerlijke kans. Helaas zetten producenten ons toch maar al te vaak op het verkeerde been met hun diervriendelijke praatjes en plaatjes.”, aldus een woordvoerder. 

Bron: Wakker Dier

ah-a900x525.jpg