section1_page6_article18_1.jpg

Fabrikanten

Alles over B Corp

NIEUWVEEN – Albert Heijn kondigt aan een B Corp-certificering na te streven. En ook steeds meer levensmiddelenfabrikanten willen zich voegen bij de B Corp-gecertificeerde bedrijven – of hebben het duurzaamheidskeurmerk al op zak. Dat geldt tenminste voor (de producenten van) Hak, Nutricia, Ben & Jerry’s, Nespresso, Spa, Fairtrade Original, Alpro en Tony’s Chocolonely. Maar wat zegt het precies? En wat moeten bedrijven er allemaal voor doen en laten?

Renée Salome |

B Corp, wat is dat?
B Corp is ontstaan vanuit de idee dat er een ander economisch systeem noodzakelijk is, namelijk een systeem dat inclusief, rechtvaardig en regeneratief is, tegenover het huidige systeem dat winst vooropstelt en waar maar enkelen van profiteren. Een bedrijf met een B Corp-certificering zet zich dus naast het doel om winst te behalen ook in voor mens, milieu en maatschappij. Bedrijven die B Corpgecertificeerd zijn hebben het stempel gekregen dat ze op een goede manier omgaan met de planeet en diens bewoners. Zo stelt B Lab, de organisatie achter B Corp, expliciet zich te verzetten tegen alle vormen van onderdrukking, waaronder racisme, transfobie, classisme, seksisme en xenofobie. De B Corp-beweging herschept zo in feite het kapitalistische systeem zoals we dat nu kennen, zonder dat het winstoogmerk van tafel wordt geveegd.

Wie zitten er achter B Corp?
B Corp, dat staat voor Benefit Corporation, wordt geleid door B Lab. Dit is een non-profitorganisatie die in 2006 werd opgericht door drie vrienden die samen aan Stanford University studeerden: Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan en Andrew Kassoy. Standplaats: Berwyn, Pennsylvania. Er is niets mis met geld verdienen, aldus de drie oprichters, maar ze wilden een manier vinden om de kracht van markten te combineren met het doel en de missie van de non-profitsector. En zo begonnen ze met de herstructurering van onze economie.

Op welke punten worden bedrijven die een B Corp-certificering nastreven doorgelicht?
Om het keurmerk te krijgen worden de sociale en ecologische impact van bedrijven gemeten. Er wordt rekening gehouden met alle stakeholders: bestuur (Governance), werknemers (Workers), samenleving (Community), klanten (Customers) en milieu (Environment). B Corp-bedrijven moeten zo transparant mogelijk zijn richting alle stakeholders.

"Wereldwijde prestatienorm voor bedrijven geniet steeds meer populariteit"

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?
Middels een B Impact Assessment. Bedrijven moeten minimaal 80 punten (van de maximale 200) halen voor aansluiting bij de B Corp Movement. Na invulling van een online vragenlijst gaat B Lab verder met het beoordelen van het toekomstige B Corp gecertificeerde bedrijf. Onder de 80 punten? Dan weet je nu waar verbeteringen mogelijk zijn. 80 punten of meer? Dan komt er een gesprek en een uitvoerige controle. Als dit positief wordt afgesloten is het zover en kan een bedrijf gecertificeerd worden.

Wat betekent een B Corpcertificatie voor een bedrijf en alle stakeholders?
Bedrijven met een B Corp-certificaat laten weten dat zij een duurzame bedrijfsvoering belangrijk vinden en daar ook moeite voor doen. Veel B Corp-gecertificeerde bedrijven zeggen het prettig te vinden door een onafhankelijke partij te worden beoordeeld. Want zéggen dat je duurzaamheid belangrijk vindt is één ding; het kunnen aantonen is iets heel anders. Bedrijven met een B Corpcertificering worden serieus genomen en (meestal) niet langer beticht van greenwashing.

Hoeveel B Corp-gecertificeerde bedrijven zijn er al in Nederland?
Op het moment van schrijven zijn er wereldwijd 6.661 bedrijven in 89 landen die in het bezit zijn van het door velen zo gewenste duurzaamheidskeurmerk. Daar vallen kleine bedrijven onder, maar ook multinationals. In Nederland zijn er nu 464 bedrijven met het certificaat.

Eens een B Corp, altijd een B Corp?
Nee, zeker niet. Bedrijven met een B Corp-certificering worden iedere 3 jaar opnieuw langs de meetlat gelegd. Die periodieke vervolgassessments houden de bedrijven scherp en zo kunnen ze blijvend aan hun duurzaamheidsambities werken.

Kost het wat?
Natuurlijk, voor niets gaat de zon op. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf wordt een jaarlijkse fee betaald van € 500 tot € 50.000.

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.

Lees meer over: