BD - Fascinating-28 (1).jpg Shared facility van NIZO in Ede. Foto: Gaby Jongenelen

Achtergrond

Belemmeringen bij opschalen eiwittransitie

WAGENINGEN – De Nederlandse koppositie in voedselinnovatie, en dan met name op het gebied van de eiwittransite, dreigt vast te lopen. Start-ups en scale-ups lopen tegen een aantal belemmeringen aan om de stap naar opschaling te kunnen maken. Foodvalley NL en Invest-NL pleiten voor nationale strategie die innovatieclusters creëert en de regelgeving stroomlijnt.

Gerard van Oosbree |

Aanjager van de voedseltransitie Foofvalley NL en impactinvesteerder Invest-NL brachten de uitdagingen in kaart en doe aanbevelingen in een uitgebreid rapport. In het rapport met de naam ‘Strategies for scaling succes’ laten de bedrijven zien dat opschaling in de weg wordt gezeten door een aantal belemmeringen. Deze belemmeringen zullen moeten verdwijnen wil Nederland de eiwittransitie versnellen en voorloper blijven in het ontwikkelen van alternatieve eiwitten.

Uitdagingen
Start-ups en scale-ups lopen vooral aan tegen hoge kosten als ze de volgende stap willen maken van laboratorium naar commerciële productie. Er zijn pilot- en demonstratiefaciliteiten, maar niet genoeg om aan de groeiende vraag te voldoen. Dit zorgt voor beperkte toegang en leidt tot vertragingen bij de marktintroductie. Deze gedeelde faciliteiten hebben bovendien te kampen met een hoge operationele kosten voor apparatuur, personeel en grondstoffen. Regelgeving is een andere aanzienlijke horde die het proces van start-ups en scale-ups bemoeilijkt. En dan is er de “Valley of Death”, de kritieke financieringskloof tussen onderzoek en ontwikkeling en commercialisatie. Dit belemmert innovatie en markttoegang, schrijven de bedrijven in het onderzoek.

Aanbevelingen
In het rapport noemen Foodvalley NL en Invest-NL een aantal aanbevelingen. Als belangrijkste stellen zijn dat er een nationale strategie komt om de groei te stimuleren door innovatieclusters te creëren en regelgeving stroomlijnt. Deze samenwerking moet worden ondersteund door de overheid met structurele financiering en infrastructuur. Investeringen in de geavanceerde gedeelde faciliteiten is volgens de opstellers essentieel. Die moeten worden ondersteund door publiek-private samenwerkingen en kan bedrijven helpen sneller te groeien.

“Om tot een duurzaam en klimaatneutraal voedselsysteem te komen, is de transitie naar alternatieve eiwitbronnen met een lagere uitstoot cruciaal. Nederland heeft een unieke kans om een wereldwijde koploper te worden in de alternatieve eiwitrevolutie. Dit rapport dient als een oproep tot actie om met alle partijen samen te werken en de groei van deze veelbelovende sector te stimuleren”, aldus Michiel Strijland, business development manager bij Invest-NL.

"Het rapport benadrukt de kritieke noodzaak om de opschalingsuitdagingen van startups en scale-ups aan te pakken," zegt Emmanuel Anom, lead shared facilities bij Foodvalley NL. "Door strategisch te investeren in ‘shared facilities’ en ondersteunende financiële mechanismen te implementeren, kunnen we Nederland positioneren als wereldleider in de overgang naar duurzame eiwitproductie."

Bron: Levensmiddelenklrant