Marc Jansen CBL.jpg

Formules

CBL informeert nieuwe politici met videocampagne

DEN HAAG – De aankomende Tweede Kamerverkiezingen zullen een hele verschuiving in het politieke landschap veroorzaken, met vele nieuwe ‘gezichten’. Reden voor het CBL om een campagne te starten over de levensmiddelenbranche.

Redactie |

Door middel van korte video’s wil de brancheorganisatie voor de levensmiddelenhandel nieuwe politici informeren over de handel en wandel van de spelers in de markt. Want een goede ketensamenwerking is essentieel, aldus de organisatie.

Sterke keten
De eerste video betreft dan ook het onderwerp ‘sterke keten’. "Supermarkten houden zich al jaren bezig met het verduurzamen en efficiënter maken van de voedselketens", stelt directeur van de brancheorganisatie Marc Jansen. Maar, volgt daar direct achteraan, dat kunnen we niet alleen. “Samenwerking met alle partijen is hard nodig om de keten toekomstbestendig te maken en om iedere dag te verbeteren op het gebied van gezondheid, voedselveiligheid en duurzaamheid”, aldus Jansen. Ook openheid, transparantie en vertrouwen zijn woorden die in dit verband gebezigd worden. 

Duidelijkheid 
De overheid is onderdeel van de keten en het CBL roept de nog te vormen regering daarom op om duidelijkheid te geven over ‘waar we in de toekomst naartoe werken’. Daarnaast bepleit het CBL een gelijk speelveld, waar de regels voor iedereen hetzelfde zijn. Wat de brancheorganisatie betreft omvat dit speelveld heel Europa. Er worden immers veel Nederlandse producten naar het buitenland geëxporteerd, en veel levensmiddelen vinden hun weg naar Nederland. 

De eerste video eindigt met een vraag aan de beleidsmakers van de komende jaren. Doen jullie mee? 

Bron: Levensmiddelenkrant