Ondernemers

Fabrikanten

Columns

Column: Uw nieuwe partner in duurzaamheid: De cfo

De komende jaren gaan de cfo en de financiële afdeling een sleutelrol spelen in het verduurzamen van bedrijven in de foodsector. Financiële verslaglegging en verslaglegging over CO2-uitstoot en maatschappelijk welzijn smelten samen en vormen een krachtige stimulans om verduurzaming te versnellen.

Redactie |

Binnen veel bedrijven hebben medewerkers die zich met verduurzaming bezighouden en de financiële afdeling nog weinig contact met elkaar. Daar moet snel verandering in komen. Niet alleen om als bedrijf tijdig inzicht te verkrijgen op investeringen voor een duurzamere bedrijfsvoering, maar ook omdat prestaties op verduurzaming vaker verankerd worden in jaarverslagen en wettelijk verplichte rapportages: uitgerekend het terrein van de cfo en zijn collega’s.

Het genereren van de juiste data, duurzame prestaties monitoren en hier nauwkeurig en gestructureerd over rapporteren is noodzakelijk om aan toekomstige wetgeving te voldoen. Wetgeving zoals de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vereist dat duurzaamheid richting 2024 onderdeel wordt van de door accountants goed te keuren verslagen. Hierbij geldt een dubbele verplichting: bedrijven moeten beschrijven wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld klimaatverandering op de risico’s binnen de eigen bedrijfsvoering en aangeven welke negatieve bijdrage het bedrijf zelf heeft op bijvoorbeeld klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Daarnaast wordt verlangd dat acties tot verbetering worden geformuleerd. Let wel: dit geldt niet alleen voor beursgenoteerde en/of grote ondernemingen. Bedrijven die aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria voldoen, moeten in 2025 klaar zijn voor de CSRD:

1) jaaromzet van meer dan 40 miljoen euro,
2) meer dan 250 medewerkers,
3) balanstotaal groter dan 20 miljoen euro.


Maar ook bedrijven die zelf niet onder de wetgeving vallen, moeten zich hier onvermijdelijk naar schikken, omdat grotere afnemers vaker om duurzaamheidsdata gaan vragen. Zo zullen bijvoorbeeld supermarkten aan hun leveranciers om data vragen om zo aan hun eigen duurzaamheidsverplichting, zoals de CSRD, te voldoen. Immers, de duurzaamheid van een supermarkt is vooral de optelsom van hoe duurzaam al haar leveranciers zijn, aangezien de meeste impact op het gebied van milieu en sociaal welzijn in de toeleverketen zit. Deze redenatie geldt ook voor financiële instellingen: hun rol binnen de keten betreft bedrijfsbezittingen waarin ze investeren of die ze financieren.
Ook banken gaan daarom vaker om milieudata en data over sociale omstandigheden in productieketens vragen. Dit gebeurt nu meestal op vrijwillige basis. Bijvoorbeeld bij Sustainability Linked Loans, waarbij zakelijke klanten rentekorting krijgen bij aantoonbare verduurzaming, zoals een dalend energieverbruik. De noodzaak om dit met harde cijfers te kunnen onderbouwen neemt de komende jaren toe. Want banken krijgen eveneens te maken met diverse ‘sustainable finance regulations’ die eisen dat zij inzicht hebben in de mate waarin hun eigen producten of klanten milieuschade veroorzaken en deze informatie vervolgens meenemen in bijvoorbeeld kredietverlening. De data hiervoor moeten de relaties deels zelf aanleveren. Dat is nog best complex en vraagt veel van bedrijven en hun accountants om de rapportages te valideren.

Alleen de winstgevendheid van een product beoordelen is niet meer voldoende. Ook mogelijke schade op het milieu wordt nog meer onderdeel van beslissingen om producten te ontwikkelen of af te stoten, of om fors te investeren in de verduurzaming van de keten erachter. Zie hier de belangrijke rol van de cfo om dit proces te stroomlijnen. Dus stap vandaag nog binnen bij de financiële collega’s. En ben je cfo, stap dan binnen bij je collega’s die zich met duurzaamheid bezighouden. Niet alleen om samen te sparren over hoe je een betere wereld maakt, maar ook omdat het kunnen genereren van de juiste data en het maken van accurate rapportages langjarige trajecten zijn met flinke investeringen. En wie hier vandaag nog mee start, kan sneller producten verduurzamen en krijgt daarmee een voorsprong op concurrenten.

Rob Morren
is sector banker Food bij ABN Amro

 

Bron: Levensmiddelenkrant

robmorren.jpg