menkveld.nadia-hannie-verhoeven-fotograaf-2.jpg Nadia Menkveld is sector econoom bij ABN Amro

Columns

Column: Toekomstig succes

Het jaar 2024 is al ruim twee maanden onderweg en vooralsnog lijken de extreme gebeurtenissen zoals torenhoge prijsstijgingen en dalende volumes wat op de achtergrond te verdwijnen. Het komende jaar zullen levensmiddelenbedrijven naar verwachting kunnen profiteren van gunstige economische omstandigheden.

Nadia Menkveld |

Zo gaat volgens het Centraal Planbureau (CPB) de koopkracht flink omhoog en trekt in de tweede helft van dit jaar de vraag vanuit het buitenland aan. Twee factoren die ook de vraag naar voedingsmiddelen stuwen.

Sommige ondernemers hebben jaren in de crisisstand gestaan. Door het economisch herstel ontstaat ruimte om een reeks nieuwe hordes te nemen. Zo zullen bedrijven moeten verduurzamen. Supermarkten en investeerders verwachten namelijk van levensmiddelenbedrijven dat zij zich hiermee bezig houden. Al dan niet gedreven door wetgeving. Het zorgen voor een duurzamere en eerlijkere keten is immers een belangrijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Een bedrijf dat op duurzaamheid goed scoort en dit ook kan bewijzen, zal de komende jaren een belangrijk concurrentievoordeel hebben.

Daarnaast is het werven en behouden van personeel van strategisch belang voor bedrijven. Goed en kundig personeel is schaars en dat zal door de vergrijzing de komende jaren ook zo blijven. Verduurzaming kan ook hier een rol spelen. Uit onderzoek van Young Capital blijkt namelijk dat werkgevers die investeren in duurzaamheid een concurrentievoordeel hebben bij zeven op de tien jongeren. Verduurzaming kan dus helpen om de instroom van nieuw personeel te verhogen. Vervolgens zijn de doorstroom en het behoud van belang. Werkgevers kunnen de doorstroom bevorderen door de persoonlijke drijfveren van de medewerker te verbinden aan de bedrijfsdoelen.
Uitstroom is niet te voorkomen, maar door goed werkgeverschap kan de uitstromende werknemer misschien weer terug komen of anderen adviseren te solliciteren op zijn oude functie.

Een ander onderwerp dat de komende jaren het succes van ondernemingen bepaalt, is het op orde hebben van de inkoop. De inkoop van grondstoffen wordt steeds uitdagender doordat het klimaat verandert en geopolitieke ontwikkelingen steeds vaker invloed hebben op de beschikbaarheid van grondstoffen. De mislukte oogsten als gevolg van droogte en de oorlog in Oekraïne zijn hier voorbeelden van.
Bedrijven die flexibel zijn in waar ze hun producten vandaan halen, zullen krediet opbouwen bij hun afnemers en een voordeel genieten ten opzichte van hun concurrenten.
Zo zijn er weliswaar minder crises te bezweren dit jaar, maar vooralsnog blijven er voldoende complexe onderwerpen over die het succes van bedrijven op korte en op lange termijn bepalen. Hiermee lijkt 2024 het jaar te worden waarin bedrijven niet alleen moeten, maar ook kunnen voorsorteren op toekomstig succes.

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.