kruidenrijk.jpg

Fabrikanten

Drones, doorzaaien en nieuwe partners voor 1001ha kruidenrijk

ZAANDAM – LTO Nederland en Urgenda breiden de campagne #1001ha uit. Voor het vierde jaar op rij kunnen boeren korting krijgen op kruidenrijke doorzaaimengsels voor het 1001ha kruidenrijk.

Redactie |

Met donaties van burgers, gemeenten en provincies kunnen er kortingen worden gegeven op duurdere, kunstmestbesparende en gewasbeschermende grasmengsels. Nu maken boeren uit de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Limburg, Friesland en Drenthe en diverse gemeenten verspreid over Nederland gebruik van de kortingsregeling. Dit seizoen werkt Urgenda samen met Wij.Land en LTO Noord om meer gemeenten warm te laten lopen voor 1001ha kruidenrijk.

Nieuwe trend in melkveehouderij
Ruim 1.000 boeren met in totaal 4000 hectare doen al mee de campagne. Iedere hectare kruidenrijk scheelt 500 kilo stikstofkunstmest, 1.000 kilo CO₂. Dit zorgt voor meer biodiversiteit, gezondere koeien en een gezondere bodem. Kruidenrijk grasland blijkt succes, want 77% van de deelnemende boeren wil na de eerste ervaring opnieuw meedoen. Bij vijf boeren wordt een pilot gestart om drones in te zetten bij het inzaaien. Zo wil Urgenda, die de kosten hiervoor op zich neemt, deze fossielvrije zaaiwijze promoten. In 2022 startten Urgenda en ZLTO met de provincie Zeeland een campagne voor soortenrijke groenbemester mengsels voor akkerbouwers. Ook deze campagne is inmiddels over heel Nederland uitgestrooid.  

Bron: Levensmiddelenkrant

Lees meer over: