ALDI-Filiaal.jpg

Formules

Einde aan Aldi-soap in Nieuwegein

NIEUWEGEIN – Er is een einde gekomen aan het slepende juridische wapengekletter tussen Aldi en de gemeente Nieuwegein en concurrerende supermarkten. De tijdelijke supermarkt in de nieuwbouwwijk Blokhoeve mag open blijven en de rechtszaken stoppen. Dat heeft wel een prijs. De gemeente en Aldi betalen samen 500.000 euro aan de supermarktondernemers die de rechtszaken hadden aangespannen.

Gerard van Oosbree |

Afgelopen woensdag kwamen de partijen dit samen overeen in het gerechtshof van Arnhem. De rechter maande de partijen daar tot een schikking te komen en dat is gelukt. De gemeente betaalt 250.000 euro die het toch moest betalen aan de supermarkten voor de dwangsommen die het in een eerdere zaak opgelegd had gekregen. Aldi betaalt een gelijk bedrag als schadevergoeding. Die is voor de schade die de supermarkten zeggen te hebben geleden voor het niet kunnen openen van een tijdelijke vestiging op die plek . Als tegenprestatie stoppen de ondernemers de zaak tegen de tijdelijke supermarkt en de nog te bouwen permanente Aldi-supermarkt op een andere plek in de wijk.

Historie
Eind vorig jaar opende de Aldi een tijdelijke supermarkt in Blokhoeve als overbrugging tot de bouw van de permanente vestiging. Enkele concurrerende supermarkten maakten bezwaar tegen de onderhandse gunning aan Aldi voor de tijdelijk winkel. De gemeente hield vol dat behalve de discounter niemand interesse had getoond voor een tijdelijke winkel. Hierop spanden de ondernemers een rechtszaak aan en mocht de gemeente het huurcontract voor de grond niet uitvoeren op straffe van dwangsommen tot maximaal 1 miljoen euro. Lees het bericht in Levensmiddelenkrant hierover hier.

Aldi weigerde mee te werken en daarop stapte de gemeente naar de rechter om de discounter te dwingen. De rechter bepaalde echter dat de Aldi open mocht blijven. Hierdoor kwam de gemeente voor een probleem te staan dat zij, zolang de Aldi open was, de dwangsommen uit de eerdere zaak moest betalen. Ook hierover berichtte Levensmiddelenkrant.

Risico
Bij RTV Utrecht zegt de advocaat van de gemeente Nieuwegein dat er wel vertrouwen in de uitspraak van de rechter was, maar dat het risico te groot was. “We hadden er wel vertrouwen in, maar het risico was zo groot, dat we eieren voor ons geld kiezen. Dit is wat dat betreft de minst slechte uitkomst voor de gemeente. Want het gaat wel om 2,5 ton gemeenschapsgeld. Maar als je ziet wat je bespaart aan kosten voor procedures en dwangsommen, dan ben ik tevreden.”

De enige horde die nog genomen moet worden is de goedkeuring van de afspraken door het college van burgemeester en wethouders. Die vergaderen er aanstaande dinsdag over. Bij goedkeuring zijn de afspraken volgende week woensdag officieel.

Bron: Levensmiddelenkrant