gvo-230829-319.jpg

Onderzoek

Fabrikanten belemmeren lagere prijzen in supermarkten

DEN HAAG – Inkopen doen over de grens door ondernemers wordt door Europese fabrikanten en leveranciers belemmerd. Territoriale leveringsbeperkingen zorgen in Nederland bovendien voor hogere consumentenprijzen, lagere winstmarges en een beperkter productaanbod. Een onafhankelijk onderzoek, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat door minister Micky Adriaansens naar de Tweede Kamer is gestuurd, bevestigt de bestaande vermoedens.

Redactie |

In het onderzoek, dat is uitgevoerd door Ecorys, zit volgens de ondervraagde detailhandelaren bij 1 op de 25 goederen een inkoopbeperking. Dat gaat van een dwingende doorverwijzing naar de Nederlandse vestiging van de leverancier tot een algehele weigering om producten te leveren. Een andere belemmering is de EU-taaleis voor fysieke etiketten. Zo kunnen Nederlandse supermarkten niet zomaar producten uit een ander land inkopen als de etiketten niet in het Nederlands zijn. Alle grote Nederlandse supermarktketens geven aan met beperkingen te maken te hebben.

Breder probleem
“Het onderzoek bevestigt onze vermoedens dat inkoopbeperkingen een breder probleem vormen met negatieve gevolgen voor zowel ondernemers als consumenten”, schrijft minister Adriaansens. “Dat wringt, zeker in tijden van hoge prijzen. Ik heb het onderwerp samen met mijn Belgische en Luxemburgse collegaministers dit najaar op de Europese agenda gezet. En ook uit landen zoals Oostenrijk en Tsjechië komen signalen over deze problematiek.”

De minister ziet diverse oplossingen zoals een EU-verbod op het ‘discrimineren naar vestigingsplaats’ en de invoering van digitale etiketten die door middel van een qr-code kunnen worden gelezen op bijvoorbeeld smartphones. De minister vervolgt: “Het is nu zaak om de onderzoeksresultaten te bestuderen en opties voor een aanpak te gaan uitwerken. De mogelijke oplossingen, zoals een verbod op ‘het discrimineren naar vestigingsplaats’ in het handelsverkeer tussen bedrijven, moeten echter wel toepasbaar en juridisch handhaafbaar zijn in alle EU-landen. Van papier naar de praktijk is in dit geval zeker niet eenvoudig, maar we zijn gemotiveerd om deze handschoen met andere landen op te pakken en zo de EU interne markt te versterken.”

Bron: Levensmiddelenkrant