WUR-onderzoek_1320x884px.png Foto: Wageningen University & Research

Fabrikanten

Huidige informatie over houdbaarheid leidt tot voedselverspilling

WAGENINGEN – De houdbaarheidsaanduidingen op voeding is een van de oorzaken van voedselverspilling bij consumenten. De termen ‘te gebruiken tot’ (TGT) en ‘ten minste houdbaar tot’ (THT) brengt mensen in de war en dat kan leiden tot verkeerd gedrag. Wageningen Food & Biobased Research heeft getest of aanvullende informatie, consumenten kan helpen onderscheid tussen de twee begrippen te maken.

Redactie |

Een eerder onderzoek toonde aan dat producten uit voorzorg te vroeg werden weggegooid, terwijl ze nog prima geconsumeerd konden worden. Onlangs is bij een nieuwe studie aangetoond dat het verstrekken van extra informatie over houdbaarheidsdata een positieve invloed heeft om verlopen voedingsmiddelen wel of niet te gebruiken. Door de teksten ‘Vaak nog goed na de datum', Kijk, ruik en proef’ en ‘Niet meer gebruiken na de datum’ wordt het voor veel consumenten duidelijker.

Experiment
In een gedragsexperiment werd een realistische situatie nagebootst. Daarbij werd gekeken of de informatie bij consumenten opviel en werd begrepen. Konden ze hierdoor een beter onderscheid maken tussen houdbaarheidsdata en uiterste consumptiedata. En helpt dit bij de beslissing om wel of niet producten weg te gooien? “We wilden meer inzicht krijgen in de effecten van het toevoegen van visuele aanwijzingen en extra tekst over datumaanduiding op productverpakkingen,” vertelt Gertrude Zeinstra, senior wetenschapper Voeding, Gezondheid en Consumentenonderzoek bij Wageningen Food & Biobased Research.

Resultaten
In de resultaten van het experiment was te zien dat producten na de uiterste consumptiedatum vaker werden weggegooid. Voor de voedselveiligheid was dat wenselijk. Het effect van de extra informatie op producten waar de houdbaarheidsdatum nog niet was verstreken, kon niet worden aangetoond. Er werd nauwelijks iets van deze producten weggegooid. Hiervoor is toekomstig onderzoek nodig. Het huidige onderzoek toont geen duidelijke vermindering van voedselverspilling aan maar het potentieel van extra communicatie op verpakkingen is er. De extra informatie moet gericht zijn op de bijbehorende acties, dus wat te doen bij een verlopen houdbaarheidsdatum in plaats van uit te leggen wat de betekenis is van de datumaanduidingen.

"Er zijn slechts een paar studies die daadwerkelijk de effecten van interventies op het voedselverspillingsgedrag van consumenten in huishoudens beoordelen”, legt Sanne Stroosnijder, programmamanager Food Loss and Waste Prevention bij Wageningen Food & Biobased Research uit. “Het is een behoorlijke uitdaging om dergelijke onderzoeken op te zetten, er rekening mee houdend dat consumenten onwetend moeten blijven over het eigenlijke doel van het onderzoek en om voedselverspillingsgedrag in een natuurlijke omgeving te meten. Dit soort inzichten zijn cruciaal om te begrijpen hoe we het consumenten gemakkelijker kunnen maken om datumaanduidingen te begrijpen en thuis minder voedsel te verspillen."

Bron: Levensmiddelenkrant