Dirk en Dekamarkt worden nu ook juridisch zelfstandig

VELSEN-NOORD – Moederbedrijf van Dirk en Dekamarkt, Detailresult Groep (DRG) meldt het voornemen dat de twee formules als afzonderlijke juridische entiteiten verder gaan. Vorig jaar werden de operationele en commerciële aansturing al bij de formules belegd.

De twee supermarkten zullen gebruik blijven maken van de logistiek, productiebedrijven en het servicekantoor van DRG, wegens de schaal- en energievoordelen.

Ontvlechting
In april 2021 begon de ontvlechting van de twee formules, om deze beter tot hun recht te laten komen. “Nog meer discount voor Dirk en nog meer prijsattractieve fullservice voor Dekamarkt”, aldus het persbericht. Dit wordt bereikt door de commerciële en operationele aansturing bij de formules onder te brengen en voor alle gezamenlijke afdelingen is beoordeeld of de bijdrage aan de formules het grootst is bij een centrale of decentrale aansturing. Aan de hand hiervan zijn marketing, kwaliteit en duurzaamheid en het bouwbureau eveneens overgegaan naar de formules. Het merendeel van de afdelingen van het servicekantoor, zoals HR, Finance, ICT en datamanagement wordt gezamenlijk voortgezet.

Juridische splitsing
Volgens het moederbedrijf is de laatste stap in de organisatiewijziging om de twee formules juridisch af te splitsen van DRG. De wijziging van de eigendomsstructuur van de supermarkten sluit aan bij de nieuwe operationele aansturing. Klanten, medewerkers of partners van de ondernemingen zullen geen verandering merken. De wijziging is onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ondernemingsraad heeft inmiddels positief geadviseerd over de wijziging.

Bron: Levensmiddelenkrant