Heineken zuinig met water

AMSTERDAM - Heineken wil de komende jaren zijn watergebruik fors terugdringen. Niet alleen moet tijdens het brouwen van bier minder water worden gebruikt, ook sprak het bedrijf de ambitie uit om te werken aan de duurzaamheid van waterbronnen, vooral in regio’s waar water schaars is.

In 2030 wil Heineken in waterarme regio’s het gebruik van water in het bierbrouwproces met zo’n 15 procent omlaag brengen. In andere regio’s ligt het streefcijfer op 10 procent. Ook legt de bierbrouwer zijn focus op het hergebruik van afvalwater, het opvangen van regenwater en bebossing. Van de 170 brouwerijen van Heineken wereldwijd bevinden 26 zich in waterarme regio’s. Water is een essentieel product voor het brouwen van bier.

Bron: ANP