Kaasmakers open over duurzaamheidsinspanningen

AMSTERDAM – Kaasmakers kiezen er steeds vaker voor om hun product verder te verduurzamen als zij al voldoen aan de richtlijnen van een keurmerk. Dat blijkt uit de kaaswijzer van Questionmark.

Uit de kaaswijzer blijkt dat Beemster en Zuiver Zuivel echte voorlopers zijn op het gebied van duurzame kaas. “Zij vertellen op hun website over hun duurzaamheidsbeleid dat verder gaat dan de hoogste eisen van bestaande kenmerken. Zo eindigt Beemster bovenaan de kaaswijzer, maar heeft de kaas geen enkel keurmerk”, laat Questionmark weten.

Openheid
Voor de Kaaswijzer vergeleek Questionmark vierentwintig jonge kazen uit de Nederlandse supermarkten op duurzaamheidsindicatoren milieu, dierenwelzijn en mensenrechten. Ook de hoeveelheid zout per 100 gram weegt mee. Op het gebied van duurzaamheid, maar ook de bereidheid om openheid te geven over hun inspanningen, lopen de resultaten uiteen. Beemster en Zuiver Zuivel zijn volgens het onderzoek het meest transparant over de duurzaamheid van hun productieproces, terwijl er over de jonge kazen van Jumbo en Ok€ nagenoeg geen informatie publiek beschikbaar is. Het is voor de consument dan ook lastig om te achterhalen welke maatregelen deze producenten nemen om bestendig om te gaan met milieu, dierenwelzijn en mensenrechten.

Verantwoordelijkheid
De wens van voedselproducenten om openheid te geven over de geleverde duurzaamheidsinspanningen groeit volgens Questionmarkt. ‘Inzicht in de belangrijkste risico’s die je productieproces vormt voor milieu, mensenrechten en dierenwelzijn is de basis van verduurzaming, stap twee is transparantie hierover naar de buitenwereld”, zegt Charlotte Linnebank, directeur van Questionmark. Marjan Minnesma van Urgenda, organisatie voor innovatie en duurzaamheid, onderschijft de voorlopersrol van Beemster: “Ik heb jaren meegekeken met CONO kaasmakers (Beemster) en weet dus dat het verduurzamen van een kaasmakerij kan. Het vergt wat tijd en energie, maar het levert ook veel op en je neemt duidelijk je verantwoordelijkheid. Laat het een inspiratie zijn voor anderen.”

Bron: Levensmiddelenkrant