Nederlander wil hulp met klimaat

AMSTERDAM - Nederlanders verwachten zelf te kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de maatschappij op het gebied van voeding, maar vinden het een ‘gedeelde verantwoordelijkheid’. Dat schrijft ABN-Amro in de Monitor Duurzaamheid.

De bank deed samen met PanelWizard onderzoek onder ruim duizend Nederlanders. Het doel was uitvinden wat nodig is om positieve verandering teweeg te brengen bij de consument. Uit de resultaten blijkt dat veel Nederlanders al bezig zijn goed te doen voor de planeet. Ongeveer één op de drie Nederlanders loopt graag voorop als het gaat om verduurzaming op gebied van voedsel. Van de respondenten geeft 60 procent aan zo min mogelijk voedsel weg te gooien, koopt 30 procent zo veel mogelijk seizoengroente en -fruit en eet 27 procent bewust geen vlees.

Overheid
ABN-Amro deed ook onderzoek naar andere vormen van duurzaam leven. Daaruit blijkt dat ruim de helft van de consumenten kleding lang gebruikt of een tweede leven geeft, maar ook wenst dat fabrikanten hun verantwoordelijkheid nemen. Als het om wonen, werken en reizen gaat, vinden de meeste respondenten dat vooral de overheid initiatief moet tonen.

Jan Raes, sustainability advisor van ABN Amro: “Uit ons onderzoek blijkt verder dat consumenten het niet eens zijn over wie de grootste inspanning moet leveren om de maatschappelijke verduurzaming te realiseren. Wij zien dit echt als een gedeelde verantwoordelijkheid, waaraan iedereen kan bijdragen.”

Bron:  Levensmiddelenkrant