Vakcentrum blij met instemming wetsvoorstel Franchise

WOERDEN - Het Vakcentrum, de brancheorganisatie van zelfstandig retailondernemers en franchisenemers, is blij dat de ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Franchise. Dit wetsvoorstel moet franchisenemers een goede ondersteuning in hun positie bieden.

Op voorstel van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker van Rechtsbescherming wordt het wetsvoorstel door het kabinet naar de Raad van State gezonden voor advies. Het Vakcentrum verwacht dat behandeling in de Tweede Kamer dit najaar plaatsvindt.

Doeltreffend
Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum, stelt dat na jarenlange discussies eindelijk een doeltreffende wet is ontwikkeld. “Hoewel we de precieze inhoud pas zien als het voorstel aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, is al bij de internetconsultatie, eind vorig jaar, duidelijk geworden dat staatssecretaris Mona Keijzer een goede ondersteuning van de positie van de franchisenemers wil bieden. De informatieverplichting, goed franchisegever- en franchisenemerschap en een goed geregeld inspraakrecht bieden een deugdelijke basis voor een meer evenwichtige samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever.”

Snelle behandeling
Op verzoek van haar algemene ledenvergadering in mei, drong het Vakcentrum bij de minister en de staatssecretaris aan op een snelle behandeling van het wetsvoorstel. Het is de hoogste tijd dat op korte termijn een beter evenwicht komt in de verhouding tussen franchisenemers en franchisegevers.

Volgende stappen
Volgens Hoogstraaten werd duidelijk dat franchisegevers anticiperen op de voorgestelde wetgeving door, onaangekondigd, contractvernieuwingen voor te leggen aan franchisenemersverenigingen en individuele franchisenemers. “Goed inhoudelijk overleg ontbreekt hierbij vaak. Ook gebruiken franchisegevers andere overeenkomsten dan de franchiseovereenkomst om formulegerichte bepalingen vast te leggen. We hopen dan ook echt dat ook de volgende stappen in het wetgevingsproces snel worden doorlopen.”

Openbaar
De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Levensmiddelenkrant