Krachtenbundeling_DeKroes-DeWith_1.jpg Peter de Vos (l) en Thomas de With bekrachtigen de samenwerking met een handdruk.

Fabrikanten

Maaltijdbereiders De With en De Kroes gaan samen

ALMERE – De With Maaltijden en De Kroes zullen per 11 september aanstaande samengaan. Beide bedrijven zijn ontstaan vanuit een slagerij en actief als producent van ambachtelijke maaltijdschotels voor versspecialisten, foodservice en retail. De samensmelting biedt een stevige basis om op de veranderende marktbehoeften te blijven inspelen, aldus De Kroes.

Redactie |

De Kroes, dat merken als De Indische, Flying Flavours, Pinsa Club en Broodkunst voert, wordt geleid door Peter de Vos. Door met De With Maaltijden te gaan samenwerken hoopt hij de markt nog verder te inspireren en ontzorgen. “Door deze samensmelting creëren we synergie en ontstaan mooie kansen op het gebied van verse maaltijden voor onze klanten,” stelt De Vos. Hij vervolgt: “De With ken ik als gespecialiseerd ambachtsbedrijf dat qua kennis, kunde en passie goed aansluit op de visie van De Kroes. Met deze stap kunnen we gezamenlijk met onze klanten de groeiambitie waarmaken.”

De With Maaltijden werd in 2006 opgericht als onderdeel van De With Slagerij. Thomas de With runt het bedrijf. Het is een belangrijk besluit om te gaan samenwerken, vindt De With: “We hebben sterk overeenkomende kernwaarden en passen goed bij elkaar. Er is zoveel gezamenlijk talent, kennis en passie dat dit voelt als een doorpakmoment voor De With Maaltijden.” 

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops