city-3349634_1920.jpg

Ondernemers

Nederlanders besteden minder aan voeding, dranken en tabak

DEN HAAG – Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de consumptie in maart met slechts 0,8% is gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Grootste daling zat ik de voedingsmiddelen, dranken en tabak. Hier kochten consumenten in maar 5,8% minder van dan in maart 2022.

Ook de duurzame goederen waren niet in trek met een daling van 3,9%. Wel gaven Nederlanders meer uit aan diensten en overige goederen waardoor het totaal nog net positief was. Onder overige goederen vallen onder andere energie en motorbrandstoffen.

De vooruitzichten voor april zijn minder gunstig dan in maart. Dit wordt veroorzaakt door een kleinere stijging van de beroepsbevolking dan in maart en de groter wordende prijsdaling van bestaande koopwoningen.

binnenlandse-consumptie.jpeg

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops