ah-large-amersfoort-frisdrank-energydrink-energiedrank-red-bull-2.jpg

Onderzoek

Overheid presenteert varianten gedifferentieerde verbruiksbelasting

DEN HAAG - Afgelopen vrijdag zijn de vijf mogelijke varianten voor een gedifferentieerde verbruiksbelasting door het kabinet gepresenteerd. Hiermee kunnen alcoholvrije dranken ingedeeld worden naar het suikergehalte. Dranken met een hoger suikergehalte stijgen in prijs en dranken zonder of met weinig suiker worden hierdoor goedkoper.

Redactie |

Het heffen van suikerbelasting is bedoeld om de gezondheid te bevorderen door overgewicht tegen te gaan. De bal ligt nu bij de Tweede Kamer om een keuze te maken.

Varianten
Er zijn vijf mogelijkheden door het kabinet samengesteld voor een verbruiksbelasting. Onder de eerste variant vallen alle alcoholvrije dranken onder de belasting. Hier zijn dus geen uitzonderingen. In de volgende varianten volgen steeds meer dranken die van de belasting zijn uitgezonderd of vallen er dranken in een lager tarief zoals mineraalwater, zuivel- en sojadranken en pure vruchten- en groentesappen. Dan hoeft er geen verbruiksbelasting te worden betaald over uitgezonderde dranken. Meer uitgezonderde dranken leiden wel tot een hogere belasting voor de dranken die nog wel belast zijn.

Keuze
De verbruiksbelasting omzetten naar een suikerbelasting bevordert het gezondheidsdoel van de overheid, namelijk het tegengaan van overgewicht. Dit kan op twee manieren worden bereikt: consumenten kiezen vaker voor dranken met een lager suikergehalte of producenten verlagen de hoeveelheid suiker in hun dranken. Daarbij speelt dat alcoholvrije dranken natuurlijke en toegevoegde suikers kunnen bevatten. De Gezondheidsraad geeft het advies om zo min mogelijk suikers binnen te krijgen via dranken. Of het gaat om natuurlijke suikers of toegevoegde suikers is niet van belang.

Gezondheidsdoel
Sinds 1993 is er een verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken met een budgettair doel. In 2023 heeft het kabinet onderzoek laten doen naar de (on)mogelijkheden om in de verbruiksbelasting onderscheid te maken op basis van het suikergehalte van alcoholvrije dranken, zodat de belasting ook een gezondheidsdoel krijgt. De Tweede Kamer heeft het kabinet via meerdere moties verzocht om hier verder mee aan de slag te gaan.

De suikerbelasting kent nog een aantal aandachtspunten. In de praktijk is het namelijk lastig onderscheid te maken tussen natuurlijke en toegevoegde suikers in dranken. Ook moet voor iedere uitzondering nader onderzocht worden of er mogelijk sprake is van staatssteun.

Belanghebbenden kunnen van 26 april tot en met 7 juni op de prepublicatie van de verbruiksvarianten reageren. Deze input wordt meegenomen in het verdere proces. Uiteindelijk beslist de Tweede Kamer welke variant gekozen wordt.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops