business-8415251_1920.jpg

Ondernemers

Rapportageverplichtingen vragen om hulp Vakcentrum

WOERDEN – Branchevereniging voor zelfstandige retailondernemers Het Vakcentrum gaat haar leden helpen met het voldoen aan de rapportages omtrent duurzaamheids- en werkgeversverplichtingen. De hulp is nodig bij een drietal regelingen.

Redactie |

Allereerst is daar de Europese richtlijn CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) die grote bedrijven verplicht te rapporteren over duurzaamheidsaspecten als milieu, ondernemersbestuur en sociale aspecten. Bedrijven uit de mkb zijn vooralsnog uitgezonderd van die verplichtingen. Toch gaan ze ermee te maken krijgen. Grote ondernemingen moeten namelijk rapporteren over de hele keten, van leveranciers, de eigen operatie tot aan de afnemers en consumenten. Mkb-bedrijven die handelen met grote ondernemingen zullen dus gevraagd worden om informatie.

Sjabloon
Om deze bedrijven te helpen, ontwikkelt het Vakcentrum een sjabloon waarmee mkb-ondernemers op een eenvoudige wijze een basis-duurzaamheidsrapportage kunnen opstellen. Hiermee kan dan worden voldaan aan vragen van ketenpartners die moeten rapporteren volgens de CSRD-richtlijn. In het sjabloon kunnen gegevens over emissies, grondstoffen, afval, water, biodiversiteit, vervuiling en de eigen medewerkers worden opgenomen. Ook kunnen ondernemers zich volgens het Vakcentrum onderscheiden door nu al een rapportage te maken.

Klokkenluider
Dan is er nog de wetgeving rond de vertrouwenspersoon en dan met name de verplichte klokkenluidersregeling voor ondernemers met meer dan vijftig werknemers. Daar speelt de vraag wie er als vertrouwenspersoon kan worden aangesteld en waar klokkenluiders zich kunnen melden. Interne afhandeling kan volgens het Vakcentrum in kleine organisaties en kleine teams leiden tot ongewenste spanningen. De branchevereniging biedt leden na de zomer een centraal servicepunt waar ondernemers gebruik van kunnen maken op het moment dat een vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris nodig is. Ook meldingen van klokkenluiders kunnen via het servicepunt gedaan worden.

Bron: Levensmiddelenkrant