Heineken regeneratieve landbouw.jpg

Fabrikanten

Regeneratieve landbouwoogst mijlpaal voor Heineken

AMSTERDAM – Brouwerij Heineken heeft de eerste oogst van gerst die afkomstig is van een grootschalig regeneratief landbouwmodel aangekondigd. De oogst is het resultaat van het Transitions-programma en de industriebrede coalitie die wordt aangevoerd door Vivescia, de Franse coöperatieve landbouw- en voedingsmiddelengroep.

Redactie |

Het partnerschap van Vivescia en haar dochteronderneming Malteurop is het eerste grootschalige regeneratieve landbouwprogramma van Heineken. Dit is gericht op een op resultaten gebaseerde benadering van landbouw die de gezondheid van de bodem, biodiversiteit, klimaat en waterbronnen beschermt en verbetert, en de ontwikkeling van landbouwbedrijven ondersteunt. Dit landbouwprogramma is een samenwerking tussen de plantaardige en graansectoren, upstream en downstream partners. Ongeveer 200 Vivescia-ledenboeren, met circa 25.000 hectare land in het noordoosten van Frankrijk, hebben zich aangesloten bij Transitions. Naar verwachting zal dit aantal 500 boeren in 2025 zijn en tegen 2026 zijn dat er 1.000 met ongeveer 100.000 hectare land, of zelfs meer.

Heineken rekent erop het grootste deel van de gerstproductie van de deelnemende boeren aan te kopen via haar leveranciers. Dit is in lijn met haar doelstelling om de scope 3 flag-emissies (forest, land and agriculture) tegen 2030 met 30% te verminderen. Met het wegnemen van financiële en technische barrières zal dit programma de groei van regeneratieve landbouw bevorderen, en een baanbrekend model introduceren voor duurzame graanproductie. 

Principes
Heineken heeft drie belangrijke principes. Als eerste noemt de brouwer het eerste grootschalige, door de industrie geleide transitieprogramma in regeneratieve landbouw in Europa. Het tweede principe is: het opereren op het niveau van de boerderij en gewasrotatie, waarbij leveranciers en bedrijven boeren ondersteunen en financieren in hun transitie. En als laatste wordt genoemd dat dit Heinekens eerste holistische, resultaatgerichte programma in regeneratieve landbouw is, dat indicatoren en metingen omvat voor CO₂, bodem, water, lucht, biodiversiteit en het levensonderhoud van boeren.

Ambitie
Hervé le Faou, senior director global procurement bij Heineken: "Onze samenwerking met Vivescia Group en Malteurop en haar dochterondernemingen draagt bij aan Heinekens ambitie om de scope 3 FLAG-emissies met 30% te verminderen tegen 2030. Landbouw vertegenwoordigt ongeveer 21% van onze totale CO₂,-voetafdruk. Door te investeren in regeneratieve landbouwpraktijken willen we niet alleen onze milieu-impact verminderen, maar ook de veerkracht van onze toeleveringsketen voor de toekomst versterken."

Het volume van de eerste oogst is bestemd voor de Franse markt om zo de ambitie van het bedrijf te laten zien om lokale economieën te ondersteunen, terwijl het een wereldwijd verbonden toeleveringsketen bevordert.

Bron: Out.of.Home Shops/ Levensmiddelenkrant