Gilles-Tisserand_Tetra-Pak.jpg

Onderzoek

Voedingsindustrie beantwoordt vraag naar minder plastic

UTRECHT – Verpakkingsproducent Tetra Pak heeft onderzoek gedaan naar de houding van fabrikanten in de voedsel- en drankenindustrie ten opzichte van duurzaamheid, zowel in het heden als in de komende vijf jaar. Het onderzoek toont aan dat de meerderheid van belangrijke toezeggingen door bedrijfsleiders de focus heeft op de vermindering van plasticgebruik, waardoor voedsel- en drankenbedrijven ook bereid zijn om plastic als favoriet verpakkingsmateriaal te minimaliseren.

Zoë Kools |

De helft van de ondervraagde bedrijven in het onderzoek gaf aan de vraag van de consument de belangrijkste factor te vinden om duurzame oplossingen te gebruiken in de productie- en verwerkingssector. Dit correspondeert met een eerder consumentenonderzoek van Tetra Pak over verpakkingen. Hieruit bleek dat 74% van de respondenten sneller aankopen doet als een merk praat over milieukwesties. Ook gaf 42% aan dat een hogere prijs gerechtvaardigd wordt door ‘milieuvriendelijke verpakking’. Goede reden dus voor de industrie om te kiezen voor een bedrijfsmodel dat de milieu-impact wil verminderen.
De vermindering van milieu-impact lijkt voor bedrijven van essentieel belang te zijn. Het toepassen van methoden die de wereldwijde voedselsystemen koolstofvrij maken zal de komende vijf jaar in noodzakelijkheid naar verwachting met 10 procentpunt stijgen: van 49% naar 59%. Innovatie blijkt hierbij enorm belangrijk: 65% van de bedrijven gaf aan dat nieuwe productontwikkelingen belangrijk zijn om de koolstofbijdrage van verpakkings- en verwerkingsleveranciers te verminderen.

Actiegerichte aanpak
Ondanks de voortdurende macro-economische uitdagingen in de industrie, gaf 77% van de bedrijven aan te willen instemmen met kostengerelateerde compromissen bij de implementatie van duurzame productie- en verwerkingsoplossingen. Na COP28, de VN Klimaatconferentie die in 2023 plaatsvond in Dubai, hebben veel private belanghebbenden zich aangesloten bij verschillende duurzaamheidsdoelstellingen. Een van deze doelstellingen is van Tetra Pak, die een actiegerichte aanpak heeft om voedselsystemen te transformeren.

Toewijding industrie
Gilles Tisserand, vicepresident Klimaat & Biodiversiteit bij Tetra Pak: “De voedsel- en drankenindustrie staan op een cruciaal punt. Beide industrieën heroverwegen hun manier van werken om de klimaatcrisis aan te pakken en om te gaan met de onvermijdelijke impact daarvan op hun activiteiten. Ze kijken naar leveranciers voor hulp in een competitieve markt, en we blijven vastberaden om ons steentje bij te dragen door innovatie te stimuleren en nieuwe onderzoeken, samenwerkingen en producten te ontwikkelen.” Hij vervolgt: “Onze focus op hernieuwbare en recyclebare materialen leidt onze weg naar innovatie. We streven naar decarbonisatie en circulariteit in onze producten om te voldoen aan de vraag naar duurzame voedselverpakkingen. Onderzoeksuitkomsten, zoals de voorkeur van consumenten voor kartonnen verpakkingen als meest ‘milieuvriendelijk’ en plastic als minst milieuvriendelijk, tonen aan dat we op de juiste weg zijn. Het feit dat we in 2023 46% meer verpakkingen van plantaardige polymeren hebben verkocht dan in 2021, bevestigt de toewijding van de industrie aan verandering.”

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.