vakkenvuller 2.jpg

Achtergrond

Wensen oproepkrachten en werkgevers sluiten niet aan bij wetgeving

WOERDEN – Het Vakcentrum is van mening dat er meer flexibiliteit nodig is in de maatregelen die betrekking hebben op flexibele arbeid. Uit onderzoek dat de belangenbehartiger van zelfstandige ondernemers heeft laten uitvoeren door SEO Economisch Onderzoek, blijkt het beleid oproepkrachten te beperken in flexibiliteit en werkgevers met ongewenste administratieve lasten op te zadelen.

Redactie |

De huidige en voorgenomen wetgeving gaat uit van werk- en inkomenszekerheid van oproepkrachten, medewerkers met een contract voor bepaalde tijd en een flexibel aantal werkuren per week. Uit het onderzoek komt echter naar voren dat deze werknemers juiste meer behoefte hebben aan flexibiliteit dan een vast aantal uren. Met name studenten en scholieren hebben beperkt behoefte aan deze werkzekerheid. Zij willen hun werkuren afstemmen op studie en vrijetijdsbesteding. Werkgevers hebben behoefte aan deze flexibiliteit om in te kunnen spelen op piekmomenten en seizoensinvloeden.

Administratieve last
Andere wetgeving zorgt voor extra administratieve last bij werkgevers. Zij zijn verplicht werknemers vaste uren aan te bieden gebaseerd op het gemiddelde aantal gewerkte uren over een jaar. Werkgevers moeten dit berekenen en dan de werknemer een aanbod doen. Omdat werknemers flexibel willen blijven worden, accepteren zij het aanbod niet en is het werk voor niets geweest. Ook de afdracht van WW-premie door werkgevers is vooral voor oproepkrachten onder de 21 jaar een puzzel. Als zijn in een maand minder dan 48 werkuren hebben, vallen zij in een ander tarief. Om de administratie makkelijk te houden laten werkgevers deze jongeren altijd minder werken dan de 48 uur, terwijl zowel de werkgever als de werknemer meer uren zou willen inzetten.

Tegenstrijdig
Uit het onderzoek komt ook tegenstrijdige wetgeving naar voren die volgens het Vakcentrum moet worden aangepast. Volgens de Arbeidstijdenwet mogen 15-jarigen maximaal twee uur per schooldag werken, maar in de Wet Arbeidsmarkt in Balans moet een werkgever een 15-jarige minimaal drie uur per dag uitbetalen.

Het Vakcentrum doet de volgende aanbevelingen om in de huidige en toekomstige wetgeving rekening te houden met de voorkeuren van zowel medewerkers en werkgevers.

  • Leg het initiatief om te komen tot vaste uren na twaalf maanden dienstverband bij de werknemer; 
  • Schrap of verruim de op urencriteria gebaseerde uitzondering voor de hoge WW-premie; 
  • Schrap de minimale oproepdienst van 3 uur voor 15-jarigen simpelweg omdat de Arbeidstijdenwet slechts maximaal 2 uur per schooldag toestaat. Of moderniseer de Arbeidstijdenwet; 
  • Hervorm het beoogde basiscontract. Schrap het urencriterium en maak een uitzondering voor scholieren en studenten; 
  • Sta cao-uitzonderingen op (Wab-) maatregelen vaker toe.  

Het volledige onderzoek is te downloaden via www.vakcentrum.nl/seo

Bron: Levensmiddelenkrant