Bakproeven.png De bakproeven

Fabrikanten

Bakkerijsector op zoek naar ‘nieuw’ zout

WAGENINGEN – Onder leiding van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC), het kenniscentrum van de bakkerijsector, wordt er onderzoek gedaan naar een nieuw soort bakkerszout. Door zout met een lager natriumgehalte te ontwikkelen, kan het brood gezonder worden gemaakt zonder dat het ten koste gaat van de smaak.

Redactie |

Nederlanders krijgen dagelijks gemiddeld 7,3 gram zout binnen met het eten. Volwassenen zouden niet meer dan zes gram per dag moeten innemen. Ons lichaam heeft natrium nodig, maar te veel kan leiden tot gezondheidsklachten. ‘’De gemiddelde natriumzoutinname met voeding is in Nederland duidelijk te hoog en draagt in belangrijke mate bij aan veel voorkomende aandoeningen zoals hoge bloeddruk, nierschade, en hart- en vaatziekten”, legt hoogleraar interne geneeskunde UMCG Stephan Bakker uit. “Omdat brood een belangrijk onderdeel is van onze voeding kan een vermindering van het natriumzoutgehalte in brood belangrijk bijdragen aan een vermindering van de gemiddelde inname in Nederland, wat zowel op individueel als nationaal niveau gezondheidswinst oplevert.”

Verminderen
Nederlanders eten veel brood. Voor de smaak en de structuur van het brood wordt er zout toegevoegd. In de afgelopen tien jaar is de hoeveelheid zout al met een kwart teruggebracht. Nog meer verminderen brengt andere uitdagingen met zich mee. Daarom is er een initiatief gestart onder de naam Bakkerszout 2.0, om op zoek te gaan naar andere mineralen om in plaats van het gebruikelijke natriumchloride te gebruiken.

In eerste instantie is er een literatuurstudie gedaan door Wageningen University & Research en Schuttelaar & Partners. Er zijn nu een aantal mineralen uitgezocht die het natrium zouden kunnen vervangen. Daar worden nu bakproeven mee gehouden om te onderzoeken of het toevoegen van het nieuwe zout een goed te verwerken deeg oplevert. Er volgen nog smaakproeven.

Trots
Babs Bruil, projectleider Bakkerszout 2.0 bij NBC: "We zijn als sector ongelofelijk trots op ons gezonde en lekkere product. Met de ontwikkeling van het nieuwe bakkerszout, maken we het goede nóg beter en laten we als sector zien dat we klaar zijn voor de toekomst. Omdat brood zo geliefd is door Nederlanders, heeft dit project de potentie om een grote invloed te hebben op de gemiddelde natriuminname van heel veel mensen.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

Lees meer over: