prinsjesdag 2023.jpg Foto: Ministerie van Financiën / Martijn Beekman

Onderzoek

CBL pleit voor lastenverlagingen na bekendmaking Miljoenennota

LEIDSCHENDAM – Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) uit zich positief over verschillende aangekondigde maatregelen, die de regering tijdens Prinsjesdag heeft aangekondigd. Het versterken van de koopkracht is een van die door het CBL gewaardeerde plannen. De vertegenwoordiger van de supermarkt- en foodservicebedrijven pleit daarnaast voor meer structurele lastenverlaging en het weghalen van belemmeringen bij duurzame ontwikkelingen in de voedselketen.

Redactie |

In een reactie op de begrotingsaankondiging voor 2024 vertelt het CBL de focus op armoedebestrijding – het demissionaire kabinet heeft hier 2 miljard euro voor begroot – te  waarderen. ‘Een noodzakelijke en welkome stap om de bestaanszekerheid van veel Nederlanders te verbeteren’, aldus het CBL. Het versterken van de koopkracht wordt door het CBL gezien als een positieve ontwikkeling; de koopkrachtdaling van de afgelopen periode heeft ‘zwaar ingehakt’ op de levensmiddelensector.
Ook de aangekondigde verhoging van de arbeidskorting met 115 euro wordt door het CBL toegejuicht. De maatregel stimuleert koopkracht, en versterkt daarbij de vertrouwensbasis bij ondernemers. En dat is broodnodig in deze onzekere tijden vol uitdagingen, zoals rondom het vinden en behouden van personeel.

Lastenverlagingen
Het CBL roept daarnaast op tot meer lastenverlagingen. “Wij pleiten voor een verlaging van de belasting op arbeid, zodat werken meer gaat lonen. Hierdoor houden werknemers meer over van hun loon en wordt het aantrekkelijker om te werken. Om de koopkracht verder te verbeteren dringen we er ook op aan om de btw voor voedsel – een eerste levensbehoefte – structureel te verlagen. Te beginnen met producten binnen de Schijf van Vijf en duurzaam voedsel met een Topkeurmerk. Nu is niet de tijd om prijzen te verhogen”, aldus Marc Jansen, directeur bij het CBL.
Het CBL maakt zich daarnaast zorgen over de energie-, klimaat- en landbouwtransitie en doet een ‘dringende oproep’ aan de overheden om belemmeringen weg te nemen die duurzame ontwikkelingen in de voedselketen tegenhouden. Zo houden bureaucratische belemmeringen de uitbreiding van duurzame energie tegen, net als investeringen voor dierenwelzijn. Het CBL vraagt om daadkracht van het kabinet om verbeteringen in de voedselketen doorgang te kunnen laten vinden.

Bron: Levensmiddelenkrant