Timo-Hoogeboom-staat-op-de-akker.jpg

Fabrikanten

Hak stapt over op biologische teelt

GIESSEN – Groenteproducent Hak wil in 2027 volledig overstappen op biologische teelt voor alle groenten en peulvruchten van Nederlandse bodem. Dit schrijft de groenteverwerker in het vandaag gepubliceerde ‘Groene Akkerplan’. “Hak is zich bewust van de grote opdracht die zij zichzelf hiermee stelt, maar ziet het als een strategisch belangrijke stap voor de organisatie”, meldt Hak in het persbericht.

Redactie |

Met deze ambitie zet Hak het stimuleren van de vraag naar biologische voeding voorop, waarbij een nauwe samenwerking met de teler een belangrijke voorwaarde is. Hoewel de overheid streeft naar een biologisch landbouwareaal van 15 procent in 2030, wil Hak per 2027 haar volledige groente- en peulvruchten assortiment biologisch telen, wat neerkomt op 85 procent van haar volume. De producent verwacht dat Hak hiermee 10 procent van de totale groei van het biologische akkerbouwareaal in Nederland voor haar rekening neemt.

Gezonde bodem
Timo Hoogeboom, ceo van Hak, legt de keuze voor biologisch uit: “Het motto van de familie Hak was altijd ‘leven uit afhankelijkheid’: we zijn voor onze groenten en peulvruchten afhankelijk van een gezonde bodem en biodiversiteit. Uit een gezonde bodem kunnen ook op lange termijn sterke en weerbare gewassen met voldoende voedingswaarde groeien.” Hij vervolgt: “Het is een flinke ambitie om over te stappen op biologisch, maar we durven het aan omdat het strategisch belangrijk is voor de toekomst van ons bedrijf, dat afhankelijk is van gezonde akkerbouw met florerende telers, én omdat het essentieel is voor een gezonde leefomgeving en gezonde voeding voor de generaties die na ons komen. Met de omschakeling die we hebben gemaakt naar On The way to Planetproof hebben we al gezien dat het kan om stevige ambities te realiseren, met zowel maatschappelijke waarde als verdienvermogen voor de teler.”

Uitdaging

Ondanks dat de overschakeling naar biologische teelt verschillende uitdagingen met zich mee brengt, zoals hogere kosten en lagere opbrengsten per hectare, de prijsafstand met de reguliere teelt, en het feit dat de consumentenvraag naar biologische voeding momenteel nog ‘te’ beperkt is, heeft Hak als voornaamste doel om biologisch eten voor iedereen bereikbaar te maken. “Dat kan alleen met schaalvergroting”, stelt Hak. “De transitie kan in Nederland volgens HAK aangejaagd worden met maatregelen als transitievergoedingen voor telers, een btw-vrijstelling voor biologische producten en campagnes om het bio-aanbod aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor de consument.”

Duurzaam hoeft geen keuze te zijn

“De sleutel tot succes is dat we de vraag significant vergroten. En daarvoor moeten we afrekenen met het exclusieve karakter van biologisch. Dit vereist een disruptieve aanpak. Daar waar mogelijk moeten we consumenten alleen biologische producten aanbieden. Want duurzaamheid zou eigenlijk geen keuze moeten zijn, maar de standaard. Dat is ook de reden dat wij voor de groenten en peulvruchten die wij in Nederland telen zo snel mogelijk overstappen op biologisch, op die manier hoeft de consument die afweging niet meer te maken. Wij gaan bij HAK die sprong wagen. En we roepen telers, andere voedselproducenten, supermarkten en de overheid nadrukkelijk op om mee te doen”, aldus Hoogeboom.

Langetermijnsamenwerking
Joachim Nieuwhoff, Directeur Inkoop en Landbouw bij HAK, is zich bewust van de sleutelrol voor telers én van de extra inspanningen die bij deze verandering komen kijken. “Wij realiseren ons dat dat niet gemakkelijk is en willen de telers daarom hierbij net als bij On the way to PlanetProof nauw ondersteunen.” Telers die de transitie maken naar biologisch zullen door het conservenmerk extra worden beloond voor hun inspanningen. Daarbij streeft Hak naar een langetermijnsamenwerking van minimaal vijf jaar. “Dat geeft ruimte om samen te leren en te ontwikkelen en daarmee zijn telers verzekerd van afname. Daarnaast ondersteunt de overheid telers ook met steun uit het Actieplan Biologische Landbouw als het gaat om kennisdeling, begeleiding en subsidies. Daarin wil HAK richting telers een gidsfunctie vervullen”, stelt Hak in haar persbericht.

Bron: Levensmiddelenkrant