iStock-1218213705.jpg

Onderzoek

Chemische en fysische recyclingroutes op de schop

NIEUWVEEN – Het Afvalfonds Verpakkingen (AFV), Nedvang en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceerden onlangs het Visiedocument Chemische en Fysische Recycling. In dit document wordt toegelicht welke afwegingen moeten worden gemaakt bij de beoor-deling van chemische en fysische recycling-routes. Ook wordt het visiedocument leidend om specifieke plastic verpakkingsafval-stromen als ‘feedstock’ aan recyclingbedrijven beschikbaar te stellen.

Yentl Bocxe Strik |

Het document sluit aan bij de eerder gepubliceerde Plastic Wijzer van het AFV. Hierin staat beschreven hoe partijen binnen de plasticverpakkingsketen gezamenlijk een bijdrage kunnen leveren aan reduce, reuse, renew en recycle . Deze inspanningen zetten een belangrijke stap richting het uiteindelijke doel: volledig fossielvrije en circulaire verpakkingen in 2050. “Naast mechanische recycling gaan chemische en fysische recycling in de komende jaren nadrukkelijk deel uitmaken van de technologiemix voor recycling van plastic verpakkingsafval. Dat is ook nodig om de wettelijke recyclingdoelstellingen en duurzaamheidsdoelen te halen”, zegt Chris Bruijnes, directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Hij vervolgt: “We zien nu allerlei ontwikkelingen in de markt, waarbij vragen worden gesteld. Bijvoorbeeld: welke technologie is vanuit milieuoptiek de beste, of welke technologie levert het meeste dan wel het schoonste recyclaat op? In het visie-document staan de ontwikkelingen, technologieën en dilemma’s op een rij en daar geven we onze overwegingen bij. Zonder uiteindelijk bij een voorkeursvariant uit te komen, want die is er (nog) niet.”
Naar verwachting gaat de verdere ontwikkeling van nieuwe recyclingtechnologieën gepaard met een beperkte beschikbaarheid van feedstock , grondstof die wordt ingezet om te worden omgezet in iets anders. Ook zitten er financiële en economische aspecten aan. Hester Klein Lankhorst, directeur Afvalfonds Verpakkingen (AFV) zegt: “Chemische recycling gaat een rol spelen in de toekomst, dat is zeker. Chemische bedrijven en afvalverwerkers maken op grote schaal toekomstplannen. Met verschillende bedrijven hebben wij contact om concrete projecten op te zetten. Ook uit verschillende andere hoeken komen partijen met proposities, claims en de vraag naar geschikte feedstock op ons af. Het visiedocument beschrijft hoe wij daarmee omgaan en waarom wij bepaalde afwegingen maken. Het Afvalfonds, Nedvang en KIDV willen hiermee voorspelbaar en consistent naar de markt communiceren.”
Voor de uitwerking in de praktijk wordt ook een afwegingskader voor chemische en fysische recycling opgesteld.

Visie-statements chemische en fysische recycling
1. Chemische en fysische recycling gaan deel uitmaken van de technologiemix voor recycling van plastic (verpakkings)afval.
2. Absolute technologiekeuzes zijn nog niet gemaakt.
3. Chemische en fysische recycling zijn aanvullend op mechanische recycling.
4. Zolang er alleen maar kwantitatieve verplichtingen zijn, kan het Afvalfonds Verpakkingen zich niet vastleggen op de levering van grote hoeveelheden feedstock voor die technologieën die onvoldoende opbrengst recyclaat leveren.
5. Om aan de aankomende regelgeving (o.a. PPWR) en doelen van de Plastic Wijzer te voldoen, moeten chemische recyclingtechnologieën hoge kwaliteit en hoge opbrengsten recyclaat opleveren.
6. Vanuit milieuoptiek bekeken hebben momenteel zogenoemde short-loop technologieën (mechanische recycling, dissolutie en depolymerisatie) de voorkeur boven long-looptechnologieën (pyrolyse en vergassing).
7. Vanuit het gezichtspunt van maximale opbrengst (yield) hebben momenteel short-looptechnologieën eveneens de voorkeur boven long-looptechnologieën.
8. Voor een eenduidige vaststelling van toegepast recyclaat in producten, die mede uit long-looptechnologieën voortkomen, is een op Europees niveau geharmoniseerde massabalansmethode noodzakelijk. Voor de korte termijn kan aan een nationale werkafspraak worden gewerkt.
9. De financieel-economische toekomst van chemische en fysische recyclingtechnologieën is nog dusdanig onvoorspelbaar, dat op basis daarvan nu nog geen voorkeurstechnologie kan worden vastgesteld. Een doorkijk naar de toekomstige (maatschappelijke) kosten en baten zal onderdeel zijn van het afwegingskader voor chemische en fysische recycling.
10. De samenwerking met marktpartijen die chemische en fysische recyclingtechnologie ontwikkelen, zal gepaard gaan met een beperkte beschikbaarheid van kunststof verpakkingsafval, omdat eerst praktische ervaring moet worden opgedaan.

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.