Fabrikanten

IMVO-convenant Voedingsmiddelen werpt zijn vruchten af

DEN HAAG – De partijen van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen hebben goede resultaten geboekt. In de jaarraportage 2021-2022 van IMVO is te lezen dat er wereldwijd vijftig experts zijn opgeleid om risicoanalyses op het gebied van mensenrechten uit te voeren en zijn er meer bedrijven die mee doen. Het aantal partijen is gestegen van 119 naar 156.

Lisa van der Linden |

Ewald Wermuth, voorzitter Convenant Voedingsmiddelen: “De afgelopen vier jaren hebben bewezen dat als branches, ngo’s, vakbonden en overheid samenwerken, er een effectieve beweging op gang komt die steeds groter wordt. In het laatste halfjaar van het convenant drukken we het gaspedaal dieper in. De urgentie is alleen maar toegenomen. Zo komt er Europese wetgeving op gepaste zorgvuldigheid aan. Daarnaast laten stijgende grondstoffen- en voedselprijzen, klimaatverandering, de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne de kwetsbaarheid van internationale toeleveringsketens zien. Het doel van het convenant is om de risico’s die optreden binnen de waardeketens via effectieve samenwerking aan te pakken. Het benutten van elkaars kennis, kunde en kracht is en blijft daarbij van cruciaal belang.” De convenantspartijen werken ook samen aan collectieve projecten, zoals het aan het licht brengen van misstanden in de tomatenketen en door het Leefbaar Loon Bananeproject is de kloof tussen het betaalde loon en leefbare loon berekend voor 75 procent van de Nederlandse bananeninkoop.

Self-assessment
De voortgang op het gebied van due diligence is gemonitord door middel van een self-assessment, uitgevoerd door de brancheverenigingen KNSV, FNLI en CBL. Dat het IMVO-bewustzijn in de sector groeit, blijkt uit het feit dat 45 bedrijven het self-assessment voor het eerst hebben ingevuld. Ook communiceren dit jaar meer bedrijven publiekelijk over hun IMVO-beleid en inspanningen. Toch wordt er ook geconcludeerd dat het een uitdaging blijft om alle bedrijven jaarlijks het self-assessment te laten invullen. Ook kunnen zij nog verbeteringen doorvoeren op het onderdeel ‘plan van aanpak’. Bedrijven worden door middel van maatwerkadvies, stappenplannen, webinars, fysieke trainingen en bijeenkomsten geholpen bij het uitvoeren van due diligence. Met trainingsbijeenkomsten in West-Afrika, Oost-Afrika, Azië en Latijns-Amerika is de basis gelegd voor een netwerk van vijftig lokale experts, opgeleid tot risicobeoordelingsexperts op het gebied van mensenrechten voor de agrofoodsector. Dankzij het netwerk kunnen bedrijven eenvoudig gebruikmaken van lokale kennis en meer zicht krijgen op de risico’s in hun internationale ketens.

Het IMVO-convenant Voedingsmiddelen wordt medio 2023 afgerond. Het laatste half jaar zetten de partijen alles op alles om een stevige basis te leggen voor een gestructureerde en gedegen due diligence praktijk.

Bron: Levensmiddelenkrant

tomatoes-1561565.jpg