65d2668cac2d8.jpg Foto: FrieslandCampina

Fabrikanten

Leden FrieslandCampina de dupe van slechte resultaten

AMERSFOORT – Zuivelfabrikant FrieslandCampina heeft een slecht jaar achter de rug. Haar leden-melkveehouders merken daar de gevolgen van. Een lagere melkprijs en geen contante nabetaling. “Een teleurstelling, zeker gelet op de gestegen kosten voor onze leden en de kosten voor verdere verduurzaming op het boerenerf”, zegt ceo Jan Derck van Karnebeek.

Redactie |

Het verlies voor het zuivelbedrijf bedroeg vorig jaar 149 miljoen euro. Een groot gedeelte daarvan komt van de eenmalige herstructureringskosten die het bedrijf vorig jaar uitgaf, een bedrag van 136 miljoen. Expedition 2030, zoals de transformatie wordt genoemd, heeft het bedrijf opgesplitst in zeven businessgroepen. “We hebben de nieuwe bedrijfsstructuur gekoppeld aan een integraal kostenbesparingsprogramma om ervoor te zorgen dat we in de businessgroepen, in onze productie-omgeving en in ondersteunende diensten een passende kostenstructuur hebben. Helaas betekent dit dat er de komende twee jaar wereldwijd 1.800 banen gaan verdwijnen. Dit was een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing en we zullen er alles aan doen om de getroffen medewerkers goed te ondersteunen in dit proces”, aldus Van Karnebeek.

Tegenvallend
Vorig jaar hebben alleen de businessgroepen Specialized Nutrition en Ingredients een goed jaar achter de rug. Helaas was dat niet genoeg om de tegenvallende resultaten van andere businessgroepen te compenseren. Dalende volumes in de consumentenmarkten als gevolg van de hogere inflatie en verkoop van een deel van de Duitse consumentenactiviteiten drukten zwaar op de resultaten. Daarnaast had FrieslandCampina last van hoge rentetarieven en ongunstige valuta-effecten.

Voor dit jaar verwacht het bedrijf dat de vraag naar zuivel licht zal stijgen. Ook verwacht het dat de kosten voor grondstoffen zullen stijgen door alle spanningen in de wereld. Dit jaar zal in het teken staan van de verdere implementatie van Expedition 2030. Het bedrijf wil geen specifieke vooruitzichten geven voor de omzet- en resultaatontwikkelingen, gelet op de onzeker marktomstandigheden.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops