Detailhandel maakt nieuw coronabestrijdingsplan

LEIDSCHENDAM – Op het verzoek van het kabinet hebben de retailbranche- en koepelorganisaties een sectorplan opgesteld en ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (KZK). Dit plan omvat maatregelen die 86.000 winkels kunnen nemen in het kader van coronabestrijding, gerangschikt in preventie- en interventiemaatregelen.

Met preventieve maatregelen zoals ruime openingstijden en goed ventileren proberen de winkeliers om de besmettingsrisico’s zo laag mogelijk te houden.
De sector steunt de basisregels die gelden volgens de overheidscampagne: vaak handen wassen, niezen in de elleboog, een boosterprik te halen, te testen bij klachten en om bij een positieve test thuis te blijven. Bij oplopende besmettingscijfers krijgen ondernemers in de retailsector tevens het advies om de desinfectiezuilen en handpompjes weer terug te plaatsen.

Interventiemaatregelen
Bij een hogere piek in besmettingen kan de overheid interventiemaatregelen adviseren of opleggen. Dan zou bijvoorbeeld de anderhalve meter regel weer ingevoerd kunnen worden, ondersteund door het plaatsen van spatschermen waar de afstand niet gehaald kan worden en het verplicht opleggen van mondmaskers.


Compensatie omzetverlies
Het kabinet zal in de toekomst eventueel omzetverlies vanwege coronamaatregelen bij niet-essentiële winkels niet meer compenseren. De retailsector staat daarom niet achter maatregelen die schade veroorzaken zoals het werken met een coronatoegangsbewijs, het werken met minder winkeluren of zelfs een lockdown.
De sector vraagt om wetenschappelijke onderbouwing wanneer het kabinet keuzes gaat maken op basis van de ingediende sectorplannen.

Bron: Levensmiddelenkrant