Ja-Ja sticker blijft in hoofdstad

AMSTERDAM – De gemeente Amsterdam mag een systeem met Ja-Ja stickers toepassen, waarmee bewoners toestemming moeten geven voor folders in de brievenbus belanden. Het gerechtshof heeft dat in hoger beroep beslist. Ondernemers uit de folderbranche verliezen daarmee hun zaak.

Het nieuwe systeem ging in januari 2018 in. De Raad Nederlandse Detailhandel (RDN) was bij aankondiging in 2016 fel tegen de Ja-Ja sticker. “Folders dragen substantieel bij aan de bekendheid en beeldvorming van onze producten en diensten. Er mag dus niet achteloos worden omgesprongen met het recht op commerciële informatie”, liet de organisatie weten.

Schadevergoeding
De rechtbank gaf de gemeente gelijk. Daarin gaat het hof nu mee. “Een aantal ondernemers die reclamedrukwerk ongeadresseerd verspreiden heeft in een civiele procedure onder meer schadevergoeding gevorderd van de gemeente Amsterdam”, schrijft het hof. “Zij menen dat de overgang naar het nieuwe systeem onrechtmatig is. Net als de rechtbank wijst het hof hun vorderingen af. De gemeente was bevoegd het nieuwe systeem in te voeren, het systeem vormt geen inbreuk op eigendomsrechten van de ondernemers, de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken is op het systeem niet van toepassing en het systeem is niet in strijd met de Postwet. Ook heeft de gemeente geen beginselen van behoorlijk bestuur geschonden.”

Meer gemeenten stappen over op de Ja-Ja sticker. Niels Duijvesteijn, managing director van Folderz, pleitte eerder voor meer duidelijk van de rechtelijke macht. 

Bron: Levensmiddelenkrant