Vakcentrum blijft lobbyen voor uitbreiding van regelingen

‘Leden komen met steeds specifiekere vragen’


WOERDEN - De juiste informatie geven, onderhandelen, lobbyen en veel vragen beantwoorden. Zo zagen de dagen van Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum, er de afgelopen weken uit. De belangenbehartiger voor zelfstandig retailondernemers en franchisenemers heeft nog niet zijn einddoel bereikt, want er is volgens Hoogstraaten nog een heleboel nodig om de leden uit de crisis te helpen.

De omzetcijfers over het retailkanaal lijken positief, maar geven niet het volledige beeld, stelt Hoogstraaten. In een interview gaat de directeur in op de huidige situatie, de rol van het Vakcentrum en de toekomst.

Hoe staan de ondernemers er nu voor?
“In de eerste weken kijk je vrij breed, maar binnen het geheel zijn er grote verschillen te zien. Dat is locatieafhankelijk. Aan de grenzen, op campings, universiteiten en hightrafficlocaties is de situatie schrijnend. Daar waar geen consumenten komen, wordt minder verkocht. Supermarktondernemers hebben het echter wel minder zwaar dan de modebranche. Maar wat het lastig maakt is dat iedereen alleen naar de omzetstijging kijkt. Dat is totaal iets anders dan winst. De kosten zijn op veel fronten toegenomen. Door de maatregelen moeten we uitkijken dat we niet met te veel personen in de winkel zijn, waardoor de openingstijden worden verruimd.

“Anderzijds heb je te maken met hygiëne, dus er wordt vaker schoongemaakt. In beide gevallen neemt het aantal uren van het personeel toe. Dat geldt ook voor de bevoorrading. Tot 1 juni was er een verruiming van de laad- en lostijden. Buurtsupers die eerder last hadden van concurrentie zijn gelukkig herontdekt, omdat consumenten dichter bij huis hun boodschappen doen of ingaan op lokale bezorgservices.

“De som die uitwijst hoe we er echt voorstaan moet nog worden gemaakt. Er zitten ook positieve kanten aan het hele verhaal, want ondernemers - waaronder die met foodspeciaalzaken - zijn meer digitaal aan de slag gegaan. Dat is sowieso belangrijk, maar was voor velen een hindernis. Of dat voor een omzetstijging zorgt? Nee. De omzet verschuift van de winkel naar digitaal en bezorging is onder aan de streep duurder dan de winkel onderhouden.”

Hoe ondersteunt het Vakcentrum de ondernemers?
“Goede informatie geven en steun bieden die ze nodig hebben zijn wel de belangrijkste vormen. Het vergt veel tijd en energie, want we zijn continu aan het lobbyen: praten en onderhandelen met bijvoorbeeld de overheid, veiligheidsregio’s en verhuurders. Veel regelingen waren in eerste instantie met name gericht op de non-foodbranche, maar met dank aan ons is dat uitgebreid naar de foodsector. We zijn nu nog bezig met een uitbreiding naar de campings en recreatieterreinen. Hoewel de regelingen voor een deel een gift betreffen die je krijgt om de vaste kosten te dekken, is het voor een deel nog onvoldoende.

“De nieuwe inrichting van winkelstraten is nu ook een actueel punt. Ondernemers houden we op de hoogte door middel van een dagelijkse nieuwsbrief en door continu bereikbaar te zijn. Ik denk dat er inmiddels meer dan 2.000 persoonlijke coronagesprekken zijn gevoerd. De laatste tijd worden de vragen steeds specifieker. Zo is ons door een ondernemer op een van de Waddeneilanden gevraagd om ervoor te zorgen dat de veerboten een meer uitgebreidere dienstregeling aanhouden, zodat het toerismeverkeer kan toenemen. Ik heb veel meegemaakt in mijn carrière, maar deze vraag is uniek.”

Welk advies willen jullie aan ondernemers geven?
“Blijf goed de berichtgeving volgen en breng ons op de hoogte van eigen ervaringen, want die kunnen we gebruiken. We willen weten hoe het op de winkelvloer gaat en waar ondernemers mee worstelen, zodat we deze informatie kunnen meenemen in onze lobby. Daarnaast is het in deze tijd goed om na te denken over de meerwaarde van het digitale netwerk en hoe je dat in je eigen situatie kunt uitbreiden.

“Dit is tevens een onderwerp om met andere collegaondernemers te bespreken. We kunnen van elkaar leren en voorbeelden volgen die succesvol zijn gebleken. Aan onze leden geven we ten slotte nog mee om op tijd advies te vragen. Denk nu aan hoe je de uitgestelde huur en belastingen gaat betalen. Het is makkelijker om iets op tijd op te lossen, voordat het een probleem wordt.”

Dit artikel verscheen eerder in de Levensmiddelenkrant en Out.of.Home Shops special ‘SamenSterk’. Abonneren? Klik hier voor Levensmiddelenkrant en klik hier voor Out.of.Home Shops.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops