Pan-NL: ‘meer pesticiden op supermarktaardbeien dan vorig jaar’

ASSEN – Onderzoek naar bestrijdingsmiddelen op Nederlandse supermarktaardbeien door Pesticide Action Network heeft uitgewezen dat het gehalte pesticide licht is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hoewel op geen enkel monster de wettelijk vastgelegde hoeveelheid is overschreden stelt de stichting dat de aardbeien beter niet gegeten kunnen worden door zwangere vrouwen, baby’s en peuters.

Pan-NL, de stichting die zicht inzet om het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te vervangen door ecologische alternatieven, onderzocht middels een steekproef 15 bakjes aardbeien uit 15 verschillende supermarkten van vijf verschillende supermarktketens. Ondanks de keurmerken en alle duurzaamheidsprogramma’s van de supermarkten is het gehalte aangetroffen pesticide ten opzichte van 2021 gestegen.

Residu
Het hoogste aantal residuen werd gemeten op de aardbeien van supermarktketen Coop, gemiddeld 7 per monster. De aardbeien van Albert Heijn en Lidl bevatten het minste aantal residuen, gemiddeld 2,3 per monster.
In totaal werden er 19 verschillende stoffen gevonden op de aardbeien, dit is een lichte toename ten opzichte van vorig jaar, toen waren dit er 13. In tegenstelling tot 2021 zijn er in het onderzoek van 2022 geen verboden bestrijdingsmiddelen gevonden.

Fungiciden
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid heeft twee fungiciden (Cyprodinil en Fludioxonil) aangetroffen die vervangen zouden moeten worden. Beide stoffen zijn hardnekkig en giftig voor waterorganismen en moeten volgens de wet door minder gevaarlijke alternatieven worden vervangen.

Overschrijding Europese norm baby- en peutervoeding
Geen van de onderzochte monsters overschrijdt de wettelijk vastgelegde hoeveelheid, desondanks kunnen de aardbeien uit de supermarkten volgens Pan-NL beter niet gegeten worden door zwangere vrouwen, baby’s en peuters.
Pan-NL meldt dat 63 procent van de aangetroffen stoffen negatieve effecten hebben op reproductie en ontwikkeling, hormoon-verstorend zijn en zelfs (mogelijk) kankerverwekkend. “De chronische effecten van de dagelijkse cocktails aan bestrijdingsmiddelen waaraan de consumenten en het milieu zijn blootgesteld, zijn onbekend en zorgelijk”, volgens Pan-NL.

Bron: Levensmiddelenkrant